Nau mai, haere mai ki tēnei paetukutuku,

TE NEHENEHENUI

This online platform is designed for first language learners

“Ē, he aha kei reira?

Ā, he nehenehenui

Nā Hoturoa circa 1300s

Ko Maniapoto kei te ngutu o te Kawau

He kāwei kōrero nā ngā tāpopokotea

He huawhatu e tupu ana i te wao nui.

He aha kei te nehenehenui?

Ā, he waikōwharawhara

E manaaki nei ngā paiaka o Tāne-kaha

Ko te reo te tiparenga o te iwi

E mau tonu nei ki te kawaumārō

Whanake tū! Whanake hau! Whanake ake!

Nau mai te pō, nau mai te ao ki te āhurutanga o tēnei paetukutuku. He puna mahara,
he puna kōrero, e whakamānawatia ana i ngā ahurea taketake o Te Nehenehenui.

Ngā Waiata

Songs

Waiata which are composed about Te Nehenehenui or the composer has affiliations to Te Nehenehenui.

Ngā Hitori

History

The Hītori of Te Nehenehenui 

Tāwharanui

Dictionary

Our own personal Te Nehenehenui centric kupu dictionary.

Tohu Whenua

Our Places

Marae in Te Nehenehenui

Puna Mahara

Archive

Our own personal Te Nehenehenui Archive