Haere mai ki Maniapoto

Nā Doug Ruki

A, tūwaewae takahi!
Haere mai ki ahau, ki Maniapoto e!
Haere mai i Ngaherenga
Ki te moenga Pukeroa
Ko taku rourou-iti-a-haere Maringi kai whenua
Ko taku rourou-iti-a-haere Maringi kai moana
Haere mai ki ahau, ki Maniapoto e!
Te torohanga o te whenua
Te torohanga o ngā ringa
Ka whakahua mai i ngaku ruruhi, i ngaku koroheke
Mai i te awa whakarite ki Tongariro Te Nehenehenui e
Haere mai ki ahau, ki Maniapoto e!
Haere mai ki ahau, ki Maniapoto e!
A, hī!

Disclaimer: This work is consented by the composers and guardians of each item.
They are attributed to those people stipulated on each waiata.
The versions of waiata on this copy are one of many versions that are known.
This copy was retrieved from tenehenehenui.com/waiata