Haurua

 

In 1857, Ngāti Maniapoto held a historical meeting at Haurua, near Ōtorohanga.  The purpose of this meeting was to announce and confirm their support and selection for Pōtatau Te Wherowhero as the first Māori King – to cease inter-tribal warfare, to retain the land and Māori sovereignty


Pōtatau Te Wherowhero was selected to be the first Māori King by many noble chiefs from around the country. Prior to his acceptance, Pōtatau sought the approval of his senior elders of Te Nehenehenui.  The chiefs who attended in support at Haurua included Wahanui Hauāuru, Haupōkia, Taonui, Tūhoro, Te Wētini, Te Kanawa and Tanirau.


The meeting held at Haurua to support Pōtatau as the first Māori King was named Te Puna o te Roimata, meaning the well spring of tears or figurative tears of joy.

I te tau 1857, i whakatūria tētehi hui e Ngāti Maniapoto ki Haurua, he wāhi tata ki Ōtorohanga. Ko te kaupapa o tēnei huihuinga, he tautoko, he whakapūmau hoki ko Pōtatau Te Wherowhero hei Kīngi Māori tuatahi – hei puru i te toto, hei pupuru i te whenua, hei pupuru i te mana Māori motuhake.


I whiriwhirihia ko Pōtatau Te Wherowhero hei Kīngi Māori tuatahi e ngā mana nui huri noa i te motu. I mua i tōna whakaaetanga, i hoki mai a Pōtatau ki ōna mātua, ki ōna tuakana o Te Nehenehenui. Ko ngā rangatira whaimana i hāpaitia te kaupapa me te reo karanga, arā ko Hauāuru, ko Haupōkia, ko Taonui, ko Tūhoro, ko Te Wētini, ko Tanirau rātou ko Te Kanawa.


I tapaina atu ai te hui whakapūmau ki a Pōtatau hei Kīngi Māori tuatahi, ko te Puna o te Roimata.  Ko tōna tikanga, ko te harikoa o te ngākau ki te kaupapa whakakotahi i a tātou te iwi Māori.

References

Pei Te Hurinui Jones, King Pōtatau: An Account of the Life of Pōtatau Te Wherowhero, the First Māori King (Polynesian Society Memoir). Wellington, NZ: Polynesian Society, 1959, pp. 198.

 

Tags

Ngāti Manipoto; Haurua; Ōtorohanga; Pōtatau Te Wherowhero; Māori King; Hauāuru; Haupōkia; Taonui; Tūhoro; Te Wētini; Te Kanawa; Maniapoto; Te Puna o te Roimata.