He Uri

Nā Doug Ruki

He uri au i,
He tātai whakaheke i a Hoturoa
Hotuope, Hotuāwhio, Hotumatapū
Nāna ko Mōtai, nāna ko Uetapu
Rakamaomao, Kākati
Nāna ko Tāwhao,
nāna ko Tūrongo
Ka moe i a Māhina-a-rangi
Puhi nō te rāwhiti,
te taitama wahine
Ko tā Te Kani kōrero
“Ehara a Hikurangi
[i] te maunga nekeneke”
Ka puta a Raukawa,
nāna ko Rereahu
Nāna ko Maniapoto
Nei rā ngā uri ō tāhuna-a-tara,
he kāwai rangatira
Tēnā te tatau,
Te Hokinga mai ki Te Nehenehenui
Te puihi nunui, te puihi roroa
He waikōhuahua
ko Te Waikōwharawhara
Te kūititanga o ngā hiwi e

Disclaimer: This work is consented by the composers and guardians of each item.
They are attributed to those people stipulated on each waiata.
The versions of waiata on this copy are one of many versions that are known.
This copy was retrieved from tenehenehenui.com/waiata