Kaihoro Taku Tuna

Nā Hariru Roa

Kaea: Ara hei runga hei raro
Katoa: Hei runga hei raro
Kaea: Hei runga hei raro
Katoa: Hei runga hei raro
Karanga te inanga, karanga te piharau
Karangaranga tonu mai rawa ko te tuna
Kaea: He tuna nui
Katoa: He tuna nui
Kaea: He tuna roa
Katoa: He tuna roa
Kaea: He tuna pūhuruhuru tena koa
Katoa: Pani atu, pani mai ki te hinu paipai
Kia māniania, kia māeneene
Kia toro ko te ringa ki te tōkenekene
Kaea: Kaihoro taku tuna
Katoa: Kaihoro taku tuna
E kai, e kai, kia pau e!

Disclaimer: This work is consented by the composers and guardians of each item.
They are attributed to those people stipulated on each waiata.
The versions of waiata on this copy are one of many versions that are known.
This copy was retrieved from tenehenehenui.com/waiata