tāwharanui / dictionary

Tāwharanui is a Te Nehenehenui centric dictionary, with kupu hou, phrases and idioms unique to Te Nehenehenui. Each word or phrase will give a definition, example and its origins. Just like the Tāwhara, which was a favourable food source to all who resided in the great forest of Te Nehenehenui. We invite you to share in this collection of kupu that are unique to our people.

If you have any words or phrases you would like to see on Tāwharanui, please email tereo@mfm.co.nz with the subject: Tāwharanui, and your suggestion. Please include a definition, example and origins of the words or phrases.

TAWHARANUI

Search a Maori or English word

Tāwharanui

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
There are currently 21 names in this directory beginning with the letter M.
Māeke
Translation: Cold
Synonyms: Makariri / Kōanu
Hoki mai ki roto nei, kei māeke koe – Get inside or you’ll get cold.

Mahau
Translation: Veranda / Deck / Porch
Synonyms: Parani / Pīruru
Waiho ngō hū ki te mahau o te whare koa – Please leave your shoes on the veranda.

Maitai
Translation: Good / Yummy / Delicious
Synonyms: Reka / Pai
Maitai ana ngā kai nei – This food is delicious

Maka
Translation: To throw away / Attach
Synonyms: Rauiri / Ruke / Whiua
Maka atu ngā rāpihi nei ki te ipupara – Throw the rubbish into the rubbish bin.
 

Manawa-nui
Translation: Patient
Synonyms:
Kia manawa-nui mai, ā tōna wā ka ea ai ngō wawata – Be patient, in time your aspirations will come true.

Maoa
Translation: Cooked / Ripe
Synonyms: Maonga / Marū
Kua maoa ngā kai – The food is cooked.

Māpuna
Translation: Float
Synonyms: Pūrewa / Rewarewa / Mānu
E māpuna ana te waka i te wai – The canoe floats on the water.

Maramara
Translation: Crumbs
Synonyms: Kongakonga
Makangia ngā maramara paraoa nei ki te ipu para – Put these breadcrumbs into the rubbish bin.

Marara
Translation: Scattered / Dispersed
Synonyms: Makatea / Pīwawa / Wīwī wāwā
He hapū ā Ngāti Te Kanawa nā Ngāti Maniapoto, he marara ōnā wehenga, ki uta, ki tai – Ngati Te Kanawa is a subtribe of Ngati Maniapoto that is scattered throughout Ngati Maniapoto from coastal to inland.

Mātao
Translation: Cold (Food)
Synonyms: Makariri
Kia tere mai kei mātao ngā kai – Please hurry, the kai will get cold.

Matatika
Translation: Trustworthy
Synonyms: Whirinaki
Kāti te hoa matatika ko koe – There is no better trustworthy friend than you.

Mātau
Translation: Wise
Synonyms: Mōhio
Ko te tamaiti whakarongo kōrero, he tamaiti mātau – A child who listens to instructions is a wise child.

Matikara
Translation: Finger
Synonyms: Matimati
He itiiti ngā matikara ā te pēpē – The baby has very small fingers.

Matiru
Translation: Mushroom
Synonyms: Harore
Haere ki te kato matiru hei kai mā tātou i te pō nei – Go and pick us some mushrooms for tonight’s dinner.

Mingi
Translation: Frown
Synonyms: Koromingi / Whakapoururu
E mingi haere ana a Koro – Grandad is frowning.

Mīoi
Translation: Roam
Synonyms: Āmio / Haereere / Tipi Haere
E mīoi tonu ana i te nuku o te whenua – I’m still roaming the earth.

Mirumiru


Translation: Bubble / Froth
Synonyms: Hukahuka
Kua kī katoa tana tāpu I te mirumiru – Her bathtub is full of bubbles

Moehewa
Translation: Sleep Talk
Synonyms: Moenanu / Moe kunanu
Kino kē taku moe, nā te kaha moehewa ā ētehi – I had a restless night because of some people sleep talking.

Mōhio Ngutu
Translation: Know it all
Synonyms: Whakaputa Mōhio
Kātahi te tangata mōhio ngutu ko ia – That person is a know it all.

Momotu
Translation: Disappear / Depart / To Lose
Synonyms: Whatungarongaro / Ngaro
Kua momotu koe ki tāwhiti ki paerau, e kore rawa e hoki mai – You have departed to the underworld, never to return.

Mōtoi Taringa
Translation: Earring
Synonyms: Earring
He mea waiho iho ngā mōtoi taringa nei e ōku tūpuna – These earrings were left to me by my ancestors.