Turongo & Whatihua 

 

Tāwhao was a chief who descended from the commander of Tainui waka, Hoturoa. This ancestor lived in Whaingāroa and had two wives who were sisters, Pūnui-a-te-kore and Maru-tē-hiakina.  When both wives became pregnant, they returned to Kāwhia moana. The younger sister, Maru-tē-hiakina, gave birth to Whatihua first. Then the eldest sister, Pūnui-a-te-kore, gave birth to Tūrongo.

Throughout their youth, Whatihua and Tūrongo constantly competed against each other.  It is said that the main dispute concerned who was the oldest, and who was the youngest. Whatihua believed that he was the older brother because he was born first.  Whereas, Tūrongo believed he was older because Maru-tē-hiakina was the youngest sister. When Tūrongo grew up he became a traveler, leaving Kāwhia he travelled south to Taranaki and met a woman of famed beauty named youngest sister. When Tūrongo grew up he became a traveler, leaving Kāwhia he travelled south to Taranaki and met a woman of famed beauty named Ruapūtahanga.  Ruapūtahanga hailed from Aotea waka and Tūrongo thought to please her by building a home back in Kāwhia. Therefore, Tūrongo set out to Kāwhia to build her a home.  Once ready, she would venture with her fitting retinue.

Upon Tūrongo’s return to Kāwhia, Whatihua became jealous of the unspeakable beauty that Tūrongo had planned to bring home and decided to take Ruapūtahanga as his own. Tūrongo was deceived by advice from Whatihua in building a house and preparing hospitable food.  The advice given was designed to mislead Tūrongo and when Ruapūtahanga arrived with her entourage, they found the food scanty and the house overcrowded.

Ruapūtahanga and her entourage consequently shifted to a place called Te Wharenui, at Aotea Harbour, that Whatihua had created. This was a building of larger scale and held an abundance of food purely to entice Ruapūtahanga from Tūrongo’s grasp. Whatihua was then congratulated by Ruapūtahanga and her entourage for his fantastic hospitality. Recognising Whatihua’s superiority, she was now his, and she became Whatihua’s wife.

Tūrongo realised he had been tricked by his brother and made to look a fool.   In his sadness, he departed Kāwhia.

 

He rangatira a Tāwhao i heke mai i te hautū o Tainui waka i a Hoturoa.  I nōhia e te tūpuna nei i Whaingāroa, ā, he wāhine tokorua ōna, he tuakana, teina rāua.  ko Pūnui-a-te-kore rāua ko Maru-tē-hiakina.  I hapū tahi rāua, ngā wahine, ā, i hoki atu rāua ki Kāwhia moana.  I whānau tuatahi mai a Whatihua i te teina i a Maru-tē-hiakina.  Kātahi ka whānau tuarua mai a Tūrongo i te tuakana i a Pūnui-a-te-kore.

I a Whatihua rāua ko Tūrongo e tamariki ana, i kaha tautohetohe ki a rāua anō.  E kī ana, ko te ngako o ngā wāwautanga, arā, ko wai te tuakana, ko wai hoki te teina.  I whakapono a Whatihua ko ia te tuakana, i te mea i whānau tuatahi mai.  Heoi, ko tā Tūrongo, ko ia te tuakana, i te mea ko Maru-tē-hiakina te teina o ngā wahine.  A kāti, i pakeke mai a Tūrongo, ā, i takahia te nuku o te whenua.  I wehe atu i Kāwhia.  I haere ki te tonga, ki Taranaki, ki reira tūtataki atu i tētehi wahine ātaahu rawa o reira, arā, ko Ruapūtahanga.  Nō Aotea waka a Ruapūtahanga, ā, i whakaarotia e Tūrongo kia hanga he whare mō Ruapūtahanga i Kāwhia hei tohu i tana aroha.  Nā konā, ka hoki mai a Tūrongo ki te hanga i tōna whare ki Kāwhia.  Kia mutu mai te hanga i te whare, ka whai mai a Ruapūtahanga me tōna ope apataki.

I te hokinga mai o Tūrongo ki Kāwhia, i pūhaehae a Whatihua i te rangona atu kua kimi hoa a Tūrongo hei wahine mōna.  I hangarautia a Tūrongo e ngā tohutohu a Whatihua ki te hanga whare me te whakarite kai. He toki huna i roto i ngā kupu a Whatihua, kia tae mai a Ruapūtahanga me tana ope, ā, he iti te kai, he iti hoki te whare i pōhātia rawatia.

Nā, ka hūnuku a Ruapūtahanga me tana ope ki tētehi atu wāhi ko Te Wharenui, i hangaia e Whatihua i te whanga o Aotea.  He whare nui atu i tō Tūrongo whare, ā, he whare i maringi mai ai te kai he poapoa mai a Ruapūtahanga i a Tūrongo.  I mihia te manaaki nui a Whatihua e Ruapūtahanga me tana ope.  I mārama te kite atu i te mana o Whatihua hei tāne mōna.  Nā konā i moe tahi rāua.

I mōhio pai a Tūrongo, I hangarautia ia e Whatihua. I mamae tana ngākau, ā, I hinapōuri. Nā, ka wehe atu a Tūrongo I Kāwhia moana.

References Pei Te Hurinui Jones and Bruce Biggs, Nga iwi o Tainui. Auckland: Auckland University Press, 1995, pp. 62–64.


Tags Tāwhao; Tainui waka; Hoturoa; Whāingaroa; Pūnui-a-te-kore; Maru-tē-hiakina; Kāwhia; Whatihua; Tūrongo.