Whakataurangi ake

Nā Pumi Taituha

Whakataurangi ake te here
ki taku ate
Pupu ake nei te mauri
o te aroha
He hononga ki te iwi kua whakangaro
ki te po
Te pouriuri,
ki te po i oti atu
Kei nga whakaoati i herea
ki te rangi
Hei huarahi atu
Tihei mauri ora

Disclaimer: This work is consented by the composers and guardians of each item.
They are attributed to those people stipulated on each waiata.
The versions of waiata on this copy are one of many versions that are known.
This copy was retrieved from tenehenehenui.com/waiata